Kvalitatīvi piena produkti
no Latgales

AS ‘’Latgales piens’’ veicis investīcijas izejvielas pirmapstrādē

Ievērojot produkcijas garšas, kvalitātes un  uzglabāšanas parametrus, kā arī viens no būtiskākajiem apstākļiem ir tehnoloģiski pareiza produkta apstrāde.

AS ‘’Latgales piens’’ ražotnē  piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu, tika uzstādīts jauns pasterizators, homogenizators un deaerators, kas paaugstina gatavās produkcijas piena, krējuma un raudzēto produktu kvalitāti. Mūsdienīgās tehnoloģijas un automatizētā procesu vadība  uzlabojusi gatavās produkcijas garšas un smaržas nianses, konsistenci.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv